Våra lösullsmaterial

Vi är oberoende av leverantör för isolering och tänker alltid på kundens bästa. När vi väljer isoleringsmaterial och lösullsisolering är det självfallet inte bara materialet som är av intresse utan även kravet på isolerstandarden. Betydelsen av att isolera är bland annat beroende av byggnadens funktion både när det gäller ett befintligt hus som ska renoveras eller ett nytt hus. 

 

Rockwool

Granulate PRO från ROCKWOOL är ett miljövänligt alternativ som tillverkas av sten. Därifrån får den sina överlägsna egenskaper som obrännbarhet och fuktbeständighet. Granulate PRO är ljudisolerande, brandskyddande och förstås värmeisolerande så att konstruktionen får en jämn och konstant isoleringsförmåga.

Rockwool lösullsisolering

Ekofiber

Ekofiber har tillverkats sedan 1991 i Sverige av förstklassigt returtidningspapper med tillsats av brandhämmande medel och smälter inte vid höga temperaturer utan förkolnar på samma sätt som massivt trä. Isoleringen lämpar sig lika väl för nybyggnation som för tilläggsisolering i vindsbjälklag, snedtak, väggar och golv. 

 

Ekofiber lösullsisolering

Isocell

Isocell cellulosaisolering lösull är ett isoleringsmaterial gjort av cellulosafiber som produceras från tidningspapper i en optimal återvinningsprocess. Isocell cellulosaisolering är en naturlig isolering och ett miljöanpassat alternativ med extremt låg värmeledningsförmåga och dess förmåga att lösas upp utan att sjunka.

 

Isocell lösullsisolering

Icell

iCell Lösull med sin höga densitet i kombination med hög tröghet isolerar bättre än mineralull. Den höga densiteten och lufttätheten medför också en utmärkt ljudisolerande förmåga med bästa värmekapacitet. Ett materials isoleringsförmåga beror på främst tre faktorer: lufttäthet, värmekapacitet och konvektion.

iCell lösullsisolering

Knauf Insulation

Knauf Insulation Supafil Frame lösullsisolering är ett kostnadseffektivt sätt att isolera, oberoende om det är frågan om nybyggnation eller tilläggsisolering av en befintlig byggnad. Med lösull finns inget behov av förvaring av isoleringen på arbetsplatsen, det blir inget spill eller svinn vid installationen.

 

 

 

Knauf lösullsisolering