Olika typer av lösullsisolering

Vilka olika typer av lösullsisolering är vanligast på marknaden?

Glasull

Glasullen består av återvunnet glas och innehåller inget bindemedel. Glasull är obrännbart.

Stenull

Stenullen består av sten (diabas) och har ett mycket bra brandskydd.

Cellulosafiber

Cellulosaisolering består av ocirkulerade dagstidningar. Den är behandlad med mineraliska salter som gör att den är skyddad mot brand, röta, mögel & skadedjur.

Som tätskikt på insidan behöver inte plastfolie användas utan kan bytas ut mot en vindskydds duk istället, så att konstruktionen kan andas.