Olika typer av lösullsisolering

Vilka olika typer av lösullsisolering är vanligast på marknaden?

Glasull

Glasullen består av återvunnet glas och innehåller inget bindemedel. Glasull är obrännbart.

Stenull

Stenullen består av sten (diabas) och har ett mycket bra brandskydd.

Cellulosafiber

Cellulosaisolering består av ocirkulerade dagstidningar. Den är behandlad med mineraliska salter som gör att den är skyddad mot brand, röta, mögel & skadedjur.

Som tätskikt på insidan behöver inte plastfolie användas utan kan bytas ut mot en vindskydds duk istället, så att konstruktionen kan andas.

 

 

 

Summary
Om lösullsisolering
Article Name
Om lösullsisolering
Description
Vilka olika typer av lösullsisolering är vanligast på marknaden? Glasull som innehåller återvunnet glas, Stenull som består av sten och Cellulosafiber som består av ocirkulerade dagstidningar.
Publisher Name
Byggisolering Syd
Publisher Logo