Olika typer av lösullsisolering

Vilka olika typer av lösullsisolering är vanligast på marknaden?

Glasull

Glasullen består av återvunnet glas och innehåller inget bindemedel. Glasull är obrännbart.

Stenull

Stenullen består av sten (diabas) och har ett mycket bra brandskydd.

Cellulosafiber

Cellulosaisolering består av ocirkulerade dagstidningar. Den är behandlad med mineraliska salter som gör att den är skyddad mot brand, röta, mögel och skadedjur.

Som tätskikt på insidan bör inte plastfolie användas utan kan bytas ut mot en vindskyddsduk istället, så att konstruktionen kan andas.

 

 

 

Summering
Om lösullsisolering
Artikelnamn
Om lösullsisolering
Beskrivning
Vilka olika typer av lösullsisolering är vanligast på marknaden? Glasull som innehåller återvunnet glas, Stenull som består av sten och Cellulosafiber som består av ocirkulerade dagstidningar.
Utgivarens namn
Byggisolering Syd
Publicistens logotyp