Förberedelse av isolering på vind med gammal kutterspån

Förberedelser inför en lösullsisolering

Förberedande arbete inför en lösullsisolering är viktig för att arbetet ska bli så bra som möjligt för fastighetsägaren, och det finns en hel del saker att tänka på inför en lösullsisolering.

Inte bara för fastighetsägaren utan även för att underlätta arbetet för lösullsentreprenören.

Checklista med några förberedelser att tänka på inför en lösullsisolering:

1. Ta bort alla saker från vinden.

2. Fri framkomlighet på tomten för medarbetare och lastbil krävs.

3. Eventuella installationer av VVS och el i anslutning till isoleringen måste vara färdigställda innan arbetet kan påbörjas.

4. Eventuella rörgenomföringar måste vara klara och tätade.

5. Gångbryggor och plattformar för att kunna utföra arbetet måste vara färdigställda.

6. Ström för arbetsbelysning måste finnas på plats.

7. Brandisolering av kanaler som finns i vindsutrymmet.

8. Isolera vindsluckan.

9. Flytta upp ev. kopplingsboxar för el och TV-antenn så att dom hamnar ovanför isoleringen.

Utföra förberedande arbete

Känner du dig osäker på alla förberedelser är det inga problem, vi vet vilka förberedelser som behöver göras inför varje projekt. Känner du att du inte vill göra det själv kan du anlita oss på Byggisolering Syd för alla förberedande åtgärder.

Behöver du hjälp med lösullsisolering?

Byggisolering Syd kan hjälpa dig med lösullsisolering på en rad olika orter i Skåne och Kronobergs län.
Skåne län: Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ängelholm.
Kronobergs län: Ljungby, Växjö, Älmhult.

Summering
Förberedelser inför lösullsisolering
Artikelnamn
Förberedelser inför lösullsisolering
Beskrivning
Inför en lösullsisolering. Här är några förberedelser att tänka på inför en lösullsisolering: 1. Ta bort alla saker från vinden. 2. Fri framkomlighet för medarbetare och lastbil krävs. 3. Eventuella installationer av VVS och el i anslutning till isoleringen måste vara färdigställda innan arbetet påbörjas. 4. Eventuella rörgenomföringar måste vara klara och tätade. 5. Gångbryggor och plattformar för att kunna utföra arbetet måste vara färdigställda. 6. Ström för arbetsbelysning måste finnas på plats. 7. Brandisolering av kanaler som finns i vindsutrymmet. 8. Isolera vindsluckan. 9. Flytta upp ev. kopplingsboxar för el och TV-antenn så att dom hamnar ovanför isoleringen.
Utgivarens namn
Byggisolering Syd AB
Publicistens logotyp