Inför en lösullsisolering

Det finns en hel del saker att tänka inför en lösullsisolering. Inte bara för fastighetsägaren utan även för att underlätta för lösullsentreprenören.

Här är några förberedelser du behöver tänka på:

1. Ta bort alla saker från vinden

2. Fri framkomlighet för medarbetare och lastbil krävs.

3. Eventuella installationer av VVS och el i anslutning till isoleringen måste vara färdigställda innan arbetet påbörjas.

4. Eventuella rörgenomföringar måste vara klara och tätade.

5. Gångbryggor och plattformar för att kunna utföra arbetet måste vara färdigställda.

6. Ström för arbetsbelysning måste finnas på plats.

7. Brandisolering av kanaler som finns i vindsutrymmet.

8. Isolera vindsluckan.

9. Flytta upp ev. kopplingsboxar för el och TV-antenn så att dom hamnar ovanför isoleringen.

Känner du dig osäker på alla förberedelser kan du anlita oss för alla förberedande åtgärder.

 

Du hittar oss på följande orter i Skåne: Kristianstad, Helsingborg, Malmö, Växjö och Älmhult. Vi utför isoleringsarbeten över hela Skåne.