Behöver du en professionell lösullsentreprenör?

Vi hjälper dig med byggisolering, lösullsisolering och energibesparing för din fastighet.

Vårat löfte och värderingar

Byggisolering Syd AB är en ledande lösullsentreprenör med kundanpassade kvalitets- och miljökrav i samarbete med framtidsledande materialleverantörer. Företagets huvudkontor hittar du i Kristianstad, men vi är verksamma i hela Skåne och kan utan problem ta oss ut till dig som bor i städer som Lund, Helsingborg, Växjö, Älmhult eller Malmö med omnejd.

Det är viktigare än någonsin med energieffektiva hus. Det gäller både nya och äldre fastigheter. Byggisolering kan idag stå för så mycket som 75%  av fastighetens totala kapacitet för att minska energianvändningen.

Byggisolering och lösull

Att isolera med byggisolering av lösull är ett effektivt sätt att sänka energikostnaderna i en fastighet och skapa ett bättre inomhusklimat. Lösullsisolering är idealisk för isolering av de flesta konstruktioner. Lösullen fyller ut alla vinklar och vrår och sprutarbetet är kostnadseffektivt och går snabbt att utföra.

Vi strävar alltid efter att utföra alla våra projekt med lösullsisolering på bästa möjliga sätt för våra kunder. Byggisolering Syd AB är utbildade enligt den branschstandarden som är framtagen av branschorganisationen "Lösullsentreprenörerna" för att förebygga dåligt utförda lösullsinstallationer. Det gör att du som kund får en kvalitetsgaranti på att installationen utförs på rätt sätt av en utbildad och kunnig installatör.

Henrik Karlsson
Byggisolering Syd AB

Våra leverantörer av byggisolering och lösull

o