Isolerat snedtak

Isolera snedtak?

Lösullsisolering i snedtak blir idag allt vanligare oavsett om det gäller nyproduktion eller vid renovering och inredning av ett befintligt vindsutrymme.

Anledningen är lösullsisoleringens fördelar när det gäller dess egenskaper att ”krypa in" i vrår och hörnor, samt runt röranslutningar, stödben, takstolar och elrör.

Förutom lösullsisoleringens goda egenskaper är det effektivt att börja med att isolera just vinden om du vill spara energi. Anledningen till den snabba återbetalningen av investeringen att isolera snedtaket är att den varma luften stiger uppåt i huset. Det gör att värmeförlusten blir onödigt stor, likaså energiförlusten.

Olika typer av snedtak på hus

Det finns olika typer av snedtak på ett hus, som t.ex. pulpettak, mansardtak, valmat tak och den vanligaste av alla snedtak som är sadeltak.

När man isolerar ett snedtak är det viktigt att anpassa isoleringen efter fastighetens individuella förutsättningar eftersom krav och olika önskemål oftast varierar beroende på fastighetens och byggnadens användning och placering.

Fördelar med lösullsisolering vid snedtak

Att lösullsisolera snedtak är fördelaktig ur flera aspekter. Lösullsisoleringen blir både arbetsbesparande och kostnadseffektiv. Anledningen till besparing och effektivitet är att hanteringen av isoleringsmaterialet minimeras eftersom det inte blir något spill som behöver tas om hand och transporteras bort.

Efter det att alla förberedelser är klara för att få en korrekt utförd isolering sprutas lösullsisoleringen in i konstruktionen. Isoleringen är torr och ren vilket minimerar risken för fuktskador i framtiden.

Några andra fördelarna när man isolerar snedtak med lösull är att isoleringen kan användas vid varierade takstolsavstånd, t.ex. där snedtak möter snedtak.

Lösullen kan också användas oavsett önskad eller behov av tjocklek på isolering.

Lösullsisoleringen kan också användas i snedtak som går ända upp i nock eller snedtak som avslutas med ett inspektionsutrymme ovanför hanbjälklag.

Olika typer av konstruktioner vid snedtak

 

Vad är ett slutet snedtak?

Ett slutet snedtak innebär att yttertaket och innertaket lutar hela vägen från takfoten ända upp till taknocken. Att det just kallas för slutet snedtak är för att det är en täckt konstruktion med en lufttät duk, en sk. konvektionsduk. Den slutna snedtakskonstruktionen fylls sedan med lösullsisolering.

Den vanligaste konstruktionen vid slutna snedtak är glespanel. Det finns en del fördelar med glespanelskonstruktionen och det är att man lättare ser utfyllnadsgraden vid själva isoleringstillfället och att man lättare kan få ut mängden luft som kommer in i konstruktionen när man sprutar in lösullsisoleringen.

Vad är öppna snedtak eller så kallade inspekterbara snedtak?

Öppna snedtak kan inspekteras uppifrån från hanbjälklaget (dvs. den plana vinden), inspektionen sker från den övre delen efter utförd isolering.

Det öppna snedtaket innebär att själva snedtaksfacken nås ifrån hanbjälklaget. Det gör att man oftast inte behöver utföra någon extra håltagning för att sputa in lösullsisoleringen.

Hjälp med att isolera snedtak?

Behöver du hjälp med att isolera snedtak med lösullsisolering och är intresserad av en kostnadsfri offert på isoleringen är du välkommen att kontakta oss. Vi utför även isolering av väggar, golv och vind.

Byggisolering Syd kan hjälpa dig med att isolera snedtak med lösullsisolering på en rad olika orter i Skåne och Kronobergs län.
Skåne län: Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ängelholm.
Kronobergs län: Ljungby, Växjö, Älmhult.

Summering
Isolera snedtak
Artikelnamn
Isolera snedtak
Beskrivning
Anledningen till lösullsisoleringens fördelar är dess egenskaper att ”krypa” in i vrår och hörnor, speciellt runt röranslutningar, stödben, takstolar och elrör. 1. Isolera snedtak. 2. Fördelar med lösullsisolering vid snedtak. 3. Olika typer av konstruktioner vid snedtak. 4. Vad är ett slutet och öppet snedtak?
Utgivarens namn
Byggisolering Syd AB
Publicistens logotyp