Lösullsisolering i snedtak blir idag allt vanligare oavsett om det gäller nyproduktion eller vid renovering och inredning av befintligt vindsutrymme. Anledningen är lösullsisoleringens fördelar när det gäller dess egenskaper att ”krypa” in i vrår och hörnor, speciellt runt röranslutningar, stödben, takstolar och elrör. Att lösullsisolera snedtak är fördelaktig ur flera aspekter. Lösullsisoleringen blir både arbetsbesparande och kostnadseffektiv. Anledningen till besparing och effektivitet är att hanteringen av isoleringsmaterialet minimeras eftersom det inte blir något spill som behöver tas om hand och transporteras bort.

Efter det att alla förberedelser är klara för att få en korrekt utförd isolering sprutas lösullsisoleringen in i konstruktionen. Isoleringen är torr och ren vilket minimerar risken för fuktskador i framtiden.

Fler fördelar med lösullsisolering vid snedtak

Några av fördelarna när man lösullsisolerar snedtak med lösull är att isoleringen kan användas vid varierade takstolsavstånd, t.ex. där snedtak möter snedtak. Lösullen kan också användas oavsett önskad eller behov av tjocklek på isolering. Lösullsisoleringen kan också användas i snedtak som går ända upp i nock eller snedtak som avslutas med ett inspektionsutrymme ovanför hanbjälklag.

Olika typer av konstruktioner vid snedtak

Vad är ett slutet snedtak?
Ett slutet snedtak innebär att yttertaket och innertaket lutar hela vägen från takfoten ända upp till taknocken. Att det just kallas för slutet snedtak är för att det är en täckt konstruktion med en lufttät duk, en sk. konvektionsduk. Den slutna snedtakskonstruktionen fylls sedan med lösullsisolering.

Den vanligaste konstruktionen vid slutna snedtak är glespanel. Det finns en del fördelar med glespanelskonstruktionen och det är att man lättare ser utfyllnadsgraden vid själva isoleringstillfället och att man lättare kan få ut mängden luft som kommer in i konstruktionen när man sprutar in lösullsisoleringen.

Vad är öppna snedtak eller så kallade inspekterbara snedtak?
Öppna snedtak kan inspekteras uppifrån från hanbjälklaget (dvs. den plana vinden), inspektionen sker från den övre delen efter utförd isolering. Det öppna snedtaket innebär att själva snedtaksfacken nås ifrån hanbjälklaget. Det gör att man oftast inte behöver utföra någon extra håltagning för att sputa in lösullsisoleringen.

Hjälp med att isolera vinden?

Behöver du hjälp med att isolera din vind med lösullsisolering och är intresserad av en kostnadsfri offert på isolering är du välkommen att kontakta oss. Vi utför även isolering av väggar, golv och tak.

Du hittar oss på följande orter i Skåne: Kristianstad, Helsingborg, Malmö, Växjö och Älmhult. Vi utför isoleringsarbeten över hela Skåne.

Lösullsisolera vind med lösull. Inred och klar.