Isolera golv för varma fötter

Isolera golv, varför då?

Det finns två anledningar varför man isolerar golvet. Dels för att spara energi och sedan för att få varma och sköna golv som ökar komforten i huset.

Men det finns några risker att tänka på om du isolerar golvbjälklaget i en krypgrund och det är att krypgrunden blir kallare och att den relativa luftfuktigheten blir högre, speciellt under sommarhalvåret.

Ska du isolera golv är isolering med lösull ett av de bästa alternativen. Oavsett om du ska isolera golv på en torpargrund eller ett bjälklag mellan två våningsplan så har lösull många fördelar eftersom det är effektivt, det går snabbt, är ekonomiskt dvs. billigare än andra alternativ och det är miljövänligt.

När man isolerar golv mellan två olika våningsplan brukar man byta ut den gamla isolering som oftast består av torv, spån eller sand mot lösull som är effektivare och en miljövänligare isolering.

Först suger man ut det gamla isoleringsmaterialet och transporterar bort det. Det är viktigt att man går igenom golvet och ser till så att bjälklaget är friskt, torrt och tätt.

När förarbetet är gjort sprutas lösullsisoleringen in i varje skrymsle av golvkonstruktionen för att få bästa möjliga isolering.

Isolera golv i krypgrund

Att isolera golv i en krypgrund kräver extra noggrannhet eftersom en krypgrund ofta är mer utsatt för fukt och temperaturväxlingar. När golvet däremot är isolerat så ger ett välisolerat golv mycket bättre ekonomi och en betydligt högre komfort för boende i huset.

Det man bör se upp med i äldre fastigheter är att golvet oftast är isolerade med äldre material som har dåliga isoleringsegenskaper. Det är inte så ovanligt att den gamla isoleringen också har sjunkit ihop, vilket ger sämre isoleringsegenskaper. Det i sin tur resulterar många gånger att isoleringen kan ha skadats av fukt och mögel.

Precis som vid isolering av golv mellan olika våningsplan så suger man ut det gamla isoleringsmaterialet. När den gamla isoleringen är borttagen är det väldigt viktigt att gå igenom hela krypgrunden så att golvet är friskt och torrt innan förarbetet påbörjas.

Vid isolering av golv underifrån

Efter det att golvet och krypgrunden är säkrad från fukt monteras en lufttät duk, en sk. konvektionsduk. Först när duken och glespanelen 28x70 c/c 300-400mm är monterad kan man blåsa in lösullsisoleringen i golvet.

Om utrymmet mellan marken och golvbjälklaget är tillräckligt kan hela isoleringsarbetet utföras väldigt smidigt och effektivt utan att man behöver göra ingrepp på golvet i fastighetens inomhusdel.

Värt att nämna är att det även finns en möjlighet förbättra tjockleken på isoleringen om så skulle behövas genom att fördjupa golvbjälklaget. Men det måste göras innan duken monteras.

Det här behöver du kontrollera

Innan du isolerar golv är det viktigt att du som fastighetsägare har undersökt hur bra dränerad husgrunden är.

Finns det gammalt trävirke och skräp i grunden är det viktigt att ta bort det och eventuellt återfylla grunden med singel eller makadam.

När du ändå ser över dräneringen är det viktigt att du ser till att regnvattnet runt huset inte kan rinna in eller mot grunden.

Det är viktigt att kontrollera att marken ska luta ut från husgrunden och inte in mot husgrunden.

Kontrollera hur bra regnvattnet avleds från yttertaket bort från husgrunden.

Alla åtgärder och kontroller görs för att förhindra vattenansamlingar som kan leda till framtida fuktproblem.

Hjälp med att isolera golvet?

Behöver du hjälp med att isolera golvet med lösullsisolering och är intresserad av en kostnadsfri offert på isolering är du välkommen att kontakta oss. Vi utför även isolering av väggar, vindsutrymme och tak.

Byggisolering Syd kan hjälpa dig att isolera ditt golv med lösullsisolering på en rad olika orter i Skåne och Kronobergs län.

Skåne län: Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ängelholm.
Kronobergs län: Ljungby, Växjö, Älmhult.

Summering
Isolera golv
Artikelnamn
Isolera golv
Beskrivning
Isolera golv, golvbjälklag eller krypgrund? Här hittar du kunskap om varför du ska isolera golv, risker vid isolering av golv, bra att veta och hur du kan spara energi.
Utgivarens namn
Byggisolering Syd AB
Publicistens logotyp