Lösullsisolering och besparing

Lösullsisolering - en bra investering för att spara energi

Att spara energi är bra både för miljön och fastighetsägaren. Ett vanligt tips är att sänka inomhustemperaturen med en grad, då minskar energianvändningen i fastigheten med ca fem procent. Men om man vill behålla den komforten man har inomhus och inte vill sänka sin inomhustemperatur, hur mycket kan man då sänka sina energikostnader genom att tilläggsisolera sitt hus?

Det är en svår fråga att besvara eftersom alla fastigheter är olika och har olika förutsättningar. Därför blir oftast beräkningar på hur mycket energi man kan spara när man tilläggsisolerat sin fastighet väldigt generell.

Om du har gammalt kutterspån eller äldre typ av isolering så kan du spara energi genom att isolera med lösullsisolering på vinden. Det är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att att sänka dina energikostnader och samtidigt öka komforten för ditt boende.

Tillsammans med andra energibesparingsåtgärder i fastigheten kan man ofta sänka sina energikostnader avsevärt.

Beräkna energibesparing

En tilläggsisolering av vinden är en lönsam åtgärd för fastighetsägare och de flesta husen. Om du gör en beräkning på att du idag har en befintlig isolering på ca 10 cm och väljer att tilläggsisolera vinden med ytterligare 15 cm, så får du en total isolering på 25 cm.

Det minskar fastighetens värmebehov med cirka 2 800 kWh per år eller ca 7 000 sek per år räknat på ett elpris motsvarande 2,50 kr per kWh.

Källa: Energimyndigheten

Kostnadsfri offert

Vi på Byggisolering Syd AB och våra duktiga medarbetare hjälper dig gärna att välja den lösullsisolering och lösning som passar dig och din fastighet bäst oavsett om det gäller tak, vind, golv eller väggar.

Planering inför lösullsisolering

Det är viktigt att planera inför en lösullsisolering. Vi på Byggisolering Syd AB och våra duktiga medarbetare hjälper dig gärna med tips och råd.

Behöver du hjälp med lösullsisolering?

Byggisolering Syd kan hjälpa dig med lösullsisolering på en rad olika orter i Skåne och Kronobergs län.

Skåne län: Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ängelholm.
Kronobergs län: Ljungby, Växjö, Älmhult.