lösullsisolering uppe på vind och vindsbjälklag

Lösullsisolering av vind med lösull

I en normalstor villa räknar man med att ca 15 procent av värmen stiger uppåt i huset och försvinner genom vinden och vidare ut genom taket.

Att lösullsisolera vinden är därför ett relativt billigt och enkelt sätt att få ett varmare hus och samtidigt spara energi och pengar eftersom ett vindsbjälklag som isoleras hindrar värmen att lämna huset via vinden och taket.

Tittar man närmare på många av de energispartips som finns för större fastigheter, villor och fritidshus idag, så är ett av de mest lönsammaste investeringarna en fastighetsägare kan göra är att isolera vinden. Dessutom är vindsisoleringen ett av de snabbast sätten att få avkastning på sin energiinvestering för en relativt liten insats och kostnad.

Vindsisolering sprutas med lösull

Vid en tilläggsisolering av vinden sprutas lösullsisoleringen in i alla vinklar och vrår samt täcker alla större vindsytor, synliga rör och ledningar. Resultatet blir ett varmare och skönare hus som blir bättre ur miljösynpunkt samtidigt som du sparar pengar och sänker dina värmekostnader.

Väljer du dessutom cellulosaisolering när du isolerar vinden så får du en isolering som är ännu mer miljövänlig mot vår miljö och sparar resurser genom återanvändning.

Isolera vinden med cellulosa eller mineralull?

cellulosaisolering på vind

Att isolera vinden och vindsbjälklaget med cellulosafiberisolering ger minskad risk för förhöjd fuktighet i kalla vindsutrymmen. Anledningen är att cellulosaisoleringens hygroskopiska egenskaper kan ta upp den ökade fuktigheten istället för att den hamnar i trämaterialet på vinden och på så sätt minskar risken för mögelpåväxt.

En nackdel att isolera vinden med mineralull är att den saknar samma hygroskopiska egenskaper som cellulosaisolering vilket gör att isoleringen inte på samma sätt kan ta upp och avge fukt i ångfas utan binder vattnet kapillärt så att det fastnar mellan fibrerna i isoleringen.

Det är en av anledningarna att man måste använda en diffusionsspärr med en 0,2 mm plastfolie när man isolerar vinden med mineralull. Vilket ställer stora krav på installatören eftersom det finns risk för fukt som inte kommer ut ur mineralullen även om det skulle finnas små hål i diffusionsspärren.

Lösullsisolerad vind med lösull. Inred och klar.

Hjälp med att isolera vinden?

Behöver du hjälp med att isolera din vind med lösullsisolering och är intresserad av en kostnadsfri offert på isolering är du välkommen att kontakta oss. Vi utför även isolering av väggar, golv och tak.

Byggisolering Syd kan hjälpa dig att isolera vinden med lösullsisolering på en rad olika orter i Skåne och Kronobergs län.

Skåne län: Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ängelholm.
Kronobergs län: Ljungby, Växjö, Älmhult.

Summering
Lösullsisolera vind
Artikelnamn
Lösullsisolera vind
Beskrivning
I en normalstor villa räknar man med att ca 15 procent av värmen stiger upp och försvinner genom vinden. Vid en tilläggsisolering sprutas lösullsisoleringen in i alla vinklar och vrår. Att isolera vinden med cellulosafiberisolering ger minskad risk för förhöjd fuktighet i kalla vindsutrymmen.
Utgivarens namn
Byggisolering Syd AB
Publicistens logotyp