För oss på Byggisolering Syd AB är det viktigt att hantera personuppgifter med största försiktighet och vi värnar om din personliga integritet. Vi har inte ändrat några rutiner så allt är precis som vanligt, men med vår integritetspolicy vi vill informera om hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de data vi sparar hos oss.

Den nya lagen innebär att du som kund har rätt att beställa ett registerutdrag med de uppgifter vi har om dig.

Situationer när Byggisolering Syd AB behandlar dina personuppgifter

Vi samlar in de personuppgifter du tillhandahåller oss när du exempelvis skickar ett e-postmeddelande eller kontaktar oss via telefon. Om du anlitar Byggisolering Syd AB som installatör av lösullsisolering och använder rotavdrag kommer vi behöva dina personuppgifter för att kunna redovisa detta till Skatteverket.

Vi behandlar informationen på olika grunder:

  • För att kunna administrera avtalsrelationen, till exempel för att kunna hantera betalningar och försäljningar hanterar vi kontaktuppgifter och/eller andra betalningsuppgifter.
  • Med syfte att kunna ge dig personlig service och sedvanlig kundrelationshantering behandlar vi administrativ information och kontaktuppgifter.

Vi behandlar faktureringsinformation i enlighet med de krav som gällande lagstiftning kräver, till exempel bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge lagen kräver (normalt 7 år). Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än för att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att följa konsumenttjänstlagen. De lagstadgade kraven styr då hur länge vi sparar dina uppgifter (normalt 10 år).

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Byggisolering Syd AB säljer inte eller på annat sätt överför personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden) som hjälper oss att driva företagets verksamhet med krav att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning. Vi bedömer det nödvändigt att dela information med t.ex. skatteverket för att ansöka om Rotavdrag, bokföring, revisor samt vid andra tillfällen där lagen kräver så.

Byggisolering Syd AB är inte personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för personuppgifter du tillhandahåller tredjepart (till exempel Google) när du besöker vår webbplats.

Rätt till tillgång:

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi tillhandahåller om dig. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. Du kan kontakta Byggisolering Syd AB på e-postadress: malin@byggisolering.se, som skickar dig dina personuppgifter via e-post. Vi kan komma att behöva efterfråga fler uppgifter för att säkerställa att informationen vi lämnar ut går till rätt person.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, samt komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du anser att Byggisolering Syd AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss.

Rätt till radering:

Du har rätt att när som helst att begära radering av personuppgifter som behandlas av Byggisolering Syd AB med undantag av följande situationer:

  • Om inget annat krävs enligt lag som t.ex. bokföring eller konsumenttjänstlag.
  • Du har ett pågående ärende hos oss eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • Du har en obetald skuld hos Byggisolering Syd AB, oberoende av betalningsmetod.

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter:

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter. Byggisolering Syd AB fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk. Dock kan vi behöva begränsa vissa tjänster om vi saknar tillgång till uppgifterna.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Byggisolering Syd AB har utsett ett Dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att övervaka att företagets behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Har du frågor gällande vår integritets- och personuppgiftspolicy, behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud Malin Karlsson som är ekonomiansvarig och registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Malin Karlsson
Fjälkestadsvägen410-39

291 94 Kristianstad
Sverige

malin@byggisolering.se

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer:556652-2289
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE556652228901

 

Kristianstad 20180510

 


Henrik Karlsson/VD


Malin Karlsson/Ek-ansvarig